Tor og Øystein Aalbu på Smølatelling 2020. Foto: Tore Hals

Den årlige vinterfugltellingen på Smøla, utført av medlemmer i NOF Møre og Romsdal i regi av NINA, ble i år gjennomført over tre lørdager i februar. Vanligvis blir de fleste sonene opptelt i løpet av ei helg, men mannskapsmangel gjorde at det gikk med tre helger denne gangen, før alle sonene var gjennomgått.

Første telling var lørdag 08. februar.  Fire personer deltok og vi tok østsiden og delvis nordsiden,  fra Vikan til Brennskaget.
Andre telling var  lørdag 15.februar. To personer deltok og sonene på sør Smøla bortsett fra Edøy og Kuli ble telt.
Tredje telling var lørdag  07.mars.  Resten av tellesonene ble telt opp. Veiholmen og på begge sider av veien ut til Veiholmen i tillegg til svaene rundt Kuli og Edøy. Fem personer deltok denne lørdagen.

Alle telledagen hadde svært gode telleforhold. Foruten en del dårlige tall på bl.a ærfugl (se statistikken så ser man en klar invasjon av båndkorsnebb og også 1 stk konglebit)

Link til telleresultat (regneark)

Flere bilder fra tellingene

Alle bilder: Tore Hals