Foto: På de ombygde mastene er det bygd fuglevern og sittepinner som hubro kan velge som sitteplass. Foto : Robert Hansen, Nettpartner

En av de største farene for hubro er å bli «grillet» i høyspentmaster ved at vingene kortslutter mellom to punkter på mastene (elektrokusjon). Undersøkelser viser at dette er den største årsaken til hubrodød.

Hubro(Bubo bubo) er verdens største ugle, og er en rødlistet art i kategorien «sterkt truet» i Norge.

Hubro kan bli inntil 75 cm høy, og har et vingespenn på inntil 1,8 meter.

Dette gjør Istad Nett noe med nå. I et prosjekt støttet av Miljødirektoratet har i Istad Nett bygd om flere master i et viktig område for hubro. Dette vil bidra til å beskytte leveområdene, da den ofte bruker mastene som utkikkspunkt under næringssøk. Vi ønsker ikke å offentligjøre konkret hvor dette er i Møre og Romsdal, da det er en risiko for uønsket oppmerksomhet rundt disse lokalitetene. Dette er det andre området hvor Istad Nett har gjort slike tiltak i sitt konsesjonsområde. Arbeidet er utført av Nettpartner AS, under ledelse av Robert Hansen.

Nettsjef i Istad Nett AS, Tore Tomasgard, synes det er viktig at de som eiere av linjenettet tar hensyn til fuglelivet, og gjør slike tiltak for å hindre fugledød. «Vi tror at våre kunder og myndighetene setter pris på det samfunnsansvaret vi tar ved å gjennomføre tiltak for å bedre vilkårene for rødlistede arter i vårt forsyningsområde». 

Hubro dodDenne hubroen måte bøte med livet på grunn av elektrokusjon Foto : NOF MROlbjørn Kvernberg, leder i NOF Møre og Romsdal, er svært fornøyd med at Istad Nett tar tak i dette, og tilrettelegger for å redusere risikoen for at hubro mister livet i master. Hubro er en truet art, og det er svært få igjen i vårt område. Slike tiltak vil bedre mulighetene for at vi kan bygge opp en bærekraftig stamme i Møre og Romsdal.

NOF har i samarbeid med Naturvernforbundet skrevet brev til samtlige nettselskap i fylket, og kommet med anbefalinger på tiltak i områder hvor vi vet at det er hubro. Responsen har vært skuffende, men det er nye muligheter hvert år. Nettselskapene kan søke Miljødirektoratet om støtte, og søknadsfristen er 15. januar. De nettselskapene som ikke har gjennomført tiltak ennå, kan gjøre dette i 2020. Fylkesmannens miljøvernavdeling vil være behjelpelig med å utforme søknad.

Ingvar Stenberg, som har vært leder for NOF’s hubroprosjekt i Møre og Romsdal, og leder for OUM (Ornitologiske Utredninger i Møre og Romsdal), sier at det hubrobestanden i Møre og Romsdal er så kritisk truet, at alle slik tiltak er svært verdifulle.