12 fornøyde deltagere på Maletangen, i alder fra 9 til over 80 år. Foto: Olbjørn Kvernberg.

Vi startet turen med å gå ned i fjæra i Malebukta, og fulgte stranda til ringmerkingsstasjonen på Maletangen under guiding av Øystein Wiik.

Vi fikk se blant annet steinkobbe, storspove, gravand, toppskarv, skjærpiplerke, steinskvett, heipiplerke, bergirisk på turen langs stranda.

Underveis fikk vi også orientering om jettegrytene på Male av Hildur Male. Området har over 30 store og små jettegryter. Når det er riktig vindretning og grov sjø kan det oppstå en sprut på flere titalls meter i lufta fra en trang kanal inn i berget. Hildur fortalte at de under oppveksten ikke fikk lov å gå dit alene, da det var ansett som livsfarlig.

På Maletangen er det satt opp nett, klappfeller og ruser for å fange fugler for ringmerking. Det blir brukt lokkelyd for å tiltrekke fuglene.

Da vi var der fikk vi både skjærpiplerke og heipiplerke i rusene, som ble ringmerket. Øystein Wiik og Rune Karlstad har bare i år ringmerket over 1500 skjærpiplerker. Øvrige arter som er merket er blant annet tundrasnipe, dvergsnipe og myrsnipe. En sjeldenhet var en Grønlandssteinskvett.

DSCN5577Alexander Bjørseth holder stolt sin første fugl (heipiplerke) i hånda. Foto. Olbjørn Kvernberg
Maletangen og området rundt er en fantastisk plass for fugleobservasjoner. 

Og tar du deg en tur, er det stor sannsynlighet for at du treffer Øystein Wiik i full aktivitet med ringmerking.

DSCN4766Øystein Wiik tar en bergirisk ut av klappfella. Foto: Olbjørn Kvernberg.

malekartHer er ruta vi gikk.