(Publisert 29.mars 2012)

Sted: Hotel Nobel, Molde søndag 29.april 2012 kl. 13.00

Saksliste:

  1. Valg av møteleder, referent, to protokollunderskrivere, og tellekorps
  2. Godkjenning av årsmøteinnkalling
  3. Godkjenning av årsmelding, herunder årsmelding fra OUM
  4. Godkjenning av regnskapet
  5. Fastsettelse av kontingent for 2012
  6. Valg

Årsmøtedokumentene blir lagt ut på denne siden.