Rallus-redaktøren ønsker å gjøre en forespørsel til alle fotografer som har bilder i bildegalleriet på nofmr.no.

Hvis redaktøren finner bilder han ønsker å bruke, ønsker han å gjøre dette uten å spørre først, for å spare unødvendig bruk av tidsressurser. Vi håper at alle fotografer/medlemmer kan la redaktøren få denne friheten, som både gjør Rallus mer spennende og at tiden kan utnyttes bedre til redaksjonell innsats framfor administrasjon av bilderettigheter. Bildene blir kun brukt i medlemsbladet og vil ikke bli videredistribuert uten avtale med fotograf.

Fotografer vil bli kreditert i bildetekst selvfølgelig, og økonomisk kompensasjon for bruk av bildet blir byttet ut med heder og ære ;-) Vi håper dette kan sees på som dugnad for NOF Møre og Romsdal.

De som evt. ikke ønsker at redaktøren skal ha denne muligheten, må reservere seg dette. Send i tilfelle en epost til redaktøren. stianmoldskred@epost.no eller legg igjen en kommentar om det på denne artikkelen.