Åkerrikse prosjektet, som NOF har ansvaret for å gjennomføre, vil i år øke innsatsen noe.

Til dette trenger de din hjelp. De er nemlig på utkikk etter personer som kan rykke ut på meldinger om åkerrikse å undersøke nærmere observasjonsomstedighetene.

Spesielt gjelder dette meldinger fra lokalbefolkning, men jeg regner også med (uten at jeg vet dette sikkert) at de er interessert i å gjøre enkle habitat beskrivelser av for den enkelte observasjon gjort av erfarne fuglefolk.

NOF er interessert i å ha beredskap i ulike deler av fylket og i indre og ytre strøk. Om du kunne tenke deg å stå på en slik beredskapsliste, så ta kontakt med NOF-kontoret i Trondheim www.birdlife.no for mer informasjon angående dette.

Dette burde vel ikke være hokus pokus for fuglefolket i MR å bidra til?

 Mvh

Eirik Grønningsæter