Artsdatabanken har tatt mål av seg til å navnsette dyr og planter i den norske faunaen. Merk svært kort høringsfrist - 1. mars 2009!

Høringsbakgrunn finner du på denne lenken. Fuglelisten åpnes i pdf-format nederst til høyre på siden.

Folket bes gi seg tid til å dvele med dette forslaget, samt å gi (fortrinnsvis begrunnede) innspill på e-post til ingrid.salvesen@artsdatabanken.no

I Møre og Romsdal har vi blant annet hatt en lokal navnsetting av svartstrupe til lyngskvett som er redegjort av Alv Ottar Folkestad i Rallus. Et glimrende eksempel på hvordan et misvisende foreslått fuglenavn (svartstrupe) er på vei inn i offisiell fuglenavnrettskriving, om ikke noen tar til ordet. Finnes det flere?