Opplegget er nå klart. Det vil bli en tredeling mellom 1) fugleregistering i Kristiansund 20.12-04.01, 2) lagsregistering av Kristiansund 4. januar og 3) samling på Onkel i Kristiansund.  Arrangementskomiteen v/Øyvind Gjeldnes og Astrid Kvendbø melder om følgende planer:

1. Registering av fugler i Kristiansund 20. desember 2008-4. januar 2009
Alle noterer arter, antall, observasjonssted og dato i perioden (se punkt 3).

2. Fugletelling 4. januar 2009
Det deles inn i følgende lag, som registrerer ovennevnte data for områdene:
1: Flatøya-Freistranda
2: Vadsteinsvik-Rensvik-Omsundet
3: Kristiansund by

Ta kontakt med Astrid (tlf 48183621) eller Øyvind (tlf 95845399) for å melde interesse. Fordelingen i grupper blir gjort 2. januar. Det blir lagt opp til at en kan velge område så langt det er mulig. For dem som det passer bedre 3. januar er også det mulig.

3. Møte på Lille Onkel i Kristiansund 4. januar 2009
Møtet begynner kl. 18.00 på Lille Onkel. Det blir ikke ordnet med servering, men vi kjøper det vi vil ha i kafeen og tar det med opp.

Program:
 1. Kl.18.00: Inspirasjonsforedrag med lysbilder ved Øyvind Gjeldnes.
 2. Pause med kjøp av mat/drikke.
 3. Oppsummering av fugleobservasjonene som er gjort tidligere på dagen, pluss
     observasjoner fra juleperioden.
 4. Oppretting av faggruppe på ca. 3 personer som skal jobbe med å planlegge
     feltaktiviteter for å få laget en ornitologisk rapport for Kristiansund kommune.
 5. Se flere bilder? Fritt fram. Lille Onkel har lerret og framviser for digitale bilder fra
     PC, som vi kan låne.