Nå er det tid for oppsummering av årets åkerriksefunn i Møre & Romsdal.


Jeg håper de av dere som har kjennskap til observasjoner kan rapportere dette til meg slik dere har gjort tidligere. Interessante opplysninger er funnsted (med kommunenavn og gjerne med koordinater), dato, status (f.eks. syngende, hekking, osv), habitat (monokultur gresseng, gammel eng, osv), grunneier og evt. tiltak som ble satt i verk (eks. ringmerking). Alle opplysninger er av interesse, også besøk i aktuelle områder med negativt resultat!

Send gjerne denne e-posten videre til naturinteresserte som kan tenkes å ha hørt/sett åkerrikse i år eller tidligere år i Møre & Romsdal!!

Resultatene fra i år blir publisert i Rallus 2009.

På forhånd mange takk for hjelpen!!

Med vennlig hilsen,
Bård G. Stokke

Bard.Stokke@bio.ntnu.no