De myypende korsnebbene er over oss, men klarer du å finne en? Da er det best å kjenne lyden, og ha ørene på stilk.
Så langt er det rapportert 8 individer fra Rindal (Tor Ålbu per artsobservasjoner.no), 5 individer fra Haram (Per Jan Hagevik per BV) og opptil 20 individer i Ulstein (per Alv Ottar Folkestad).

Store flokker med korsnebb turnerer distriktet, blant annet er 42 individer sett i en flokk i Kristiansund. Ikke så lette å plukke ut arten med vingebånd i flokkene, da de raskt blir stille når de sitter. Vingebåndene er greie å se ved gode observasjoner av flyvende fugl, men det beste er å være oppmerksom på lydene. Den lett kjennspake kontaktlyden som helst høres fra sittende fugl, er en nasal myyp. Men også kjipp-lyden i flukt er lysere enn grankorsnebbens. (Vær oppmerksom på det som antas å være østlige dompap også har en nasal myyp-lyd, så fuglene bør observeres.)