Vi har sett at fiskemåkene har gjort det i økende omfang. Tatt takene til bruk for hekking. Nå ser ternene ut til å følge etter !?!

Et liv på bussen mellom Kristiansund og Molde kan gi noen ornitologiske opplevelser. Siste skudd på stammen er rødnebbterner som hekker på et taket av et industribygg rett ved rundkjøringen nedenfor Rosebysenteret/ovenfor fergetillegget. Bygget/byggene ligger ytterst urbant til et godt stykke til sjøkanten. Det er sett minst 20 fugler i luften samtidig, og flere av fuglene er sett med småfisk. Dette er et nytt fenomen for meg, men kanskje andre har vært borti det - og i så fall hvilken terneart?

Dette er uten tvil noe som kan skjerme terneungene fra bakkeferdende forstyrrende elementer. Imidlertid er mennesket ganske så lunefullt. Vi har sett at Nordmøre Museum i Kristiansund har fjernet kulturarten krykkja fra husveggene, midt i hekketiden (med nett som voksne fugler har hengt seg fast i). Og på Batnfjordsøra i Gjemnes har befolkningen gått i fistel over fiskemåkene som hekker på industritakene (uvisst om tiltak er satt i gang). Så vi får følge med hva som skjer i Molde - nå med terner i fokus.