Så skjedde det vi fryktet. Norges Vassdrags- og energivesen (NVE) har gitt konsesjon til to vindkraftverk i Møre og Romsdal - i Haram og Sandøy.
NVE kunngjorde i dag nye konsesjoner i Møre og Romsdal, bestående av Havsul I (Sandøy) og Haram vindkraftverk. NVEs kunngjøring kan studeres her. Det oppfattes som en svært mager trøst at NVE inntil videre har avslått konsesjoner for Havsul II og IV, Haugshornet vindkraftverk i Sande og Fræna vindkraftverk i Fræna.
For den som vil studere omfanget av utbyggingen vest av Ona og nord for Harøya kan et kart studeres her. Vær oppmerksom på at de røde prikkene illustrerer hver seg en gigantisk vindmølle.
At sistnevnte prosjekt (Havsul I) er anbefalt av Direktoratet for Naturforvaltning (DN) er intet mindre enn utrolig. Sakligheten i anbefalingen kan ikke forsvares. Skulle konsesjonene bestå etter høringsfristen er dette et soleklart tap for norsk natur og en stor trussel for fuglene som bruker områdene året rundt.
Norsk ornitologisk forening vil klage på konsesjonstildelingen og i samarbeid med Onamiljøet presentere data fra Ona, oppsamlet fom 1997.