Etter å ha vært helt fraværende i mars-april fra Romsdal til Nordmøre, bortsett fra noen helt få individer på Smøla, har sanglerka i helga ankommet med få individer i Fræna. I kveld var også ett individ på plass på Freistranda. Kommer den for fullt nå, eller har bestanden i MR fått seg en knekk?