Gjennom de siste år har vi hatt tre internettbaserte rapporteringssystemer for fugler i Møre og Romsdal: nofmr.no, fugler.net og feltornitologene.no. Nå har Artsdatabanken dukket opp, og hva vil det si for oss?

Bakgrunnen for Artsdatabanken finner du her.

Betaversjonen ligger ute her. Svenskenes fingre kan vanskelig skjules i spillet, og systemet er bygget over samme lest som den svenske Artsportalen.

Så får vi se hva som skjer på fronten fremover. I mellomtiden har vi enda et rapporteringssystem å følge med på. Inntil (og hvis) vi kan få observasjoner speilet til disse sidene.