Som et ledd i å tilgjengeliggjøre LRSK MR for fuglefolket, har LRSK MR vedtatt å publisere rapporter og andre publikasjoner på NOF MR sine nettsider i tillegg til Rallus.

Foreløpig er det kun den helt ferske LRSK rapporten for 2006 som ligger tilgjengelig. I fremtiden bør flere rapporter ut, og med tid og stunder håper vi også at gamle LRSK rapporter kan legges ut digitalt tilgjengelig for fuglefolket i Norge.

Rapporten "Sjeldne fugler i Møre og Romsdal 2006 (medd.32)" ligger under fanen LRSK, så nederst på siden er pdf ikonet.

Eirik Grønningsæter (sekretær LRSK MR)