På grunn av store sikkerhetsbrister i systemet på de gamle sidene, er nettstedet tatt av lufta med umiddelbar virkning i dag!
Når fildelere i Australia brukte sidene som node for utstrakt fildeling og båndbreddebruk, måtte det si STOPP!
Undertegnede har sagt seg villig til å bygge opp et nytt system, men at det nødvendigvis må skje over tid. Sidene vil bli bygget opp med et mer kompatibelt, enklere, sikrere og pålitelig åpen-kildekode-system som heter Joomla.
 
Årsmøtet i mars 2007 (foreløpig planlagt) vil på agendaen ta opp til diskusjon hva vi vil med nettstedet, samt finne egnede personer som kan bidra med mer enn "Siste nytt".
 
Det nye nettstedet vil være fullt operativt i løpet av våren. "Feel free" til å sjekke innom etterhvert. 
 
Mvh
Steinar Melby
Foreløpig selvutnevnt redaktør for de nye sidene