søndag, september 24, 2017
   
Text Size

Hva gjør vi ?

Aktiviteter i NOF Møre og Romsdal - våren 2017

CRW 2531 dualisoKjell og Thomas, to unge karer på Male i 2007, men "even going stronger" i dag.

NOF Møre og Romsdal ønsker å øke foreningsaktiviteten og som en av flere måter å oppnå det på er det planlagt en rekke fellesturer og aktiviteter utover våren 2017. Vi håper vårens varierte og rike program skal skape entusiasme blant eksisterende medlemmer og fuglevenner og ikke minst skape interesse og blest for potensielle nye medlemmer. Vi ønsker også å nå ut til flere ved å la våre lokale media ta del i og informere om våre aktiviteter til et bredt publikum. Kick-off på sesongen blir allerede 1.april. hvor vi inviterer medlemmer og interesserte til felles dugnad på Male Ringmerkingsstasjon. Videre er det ekskursjon til Ona, årsmøte, tur til Moldemarka, tur til Gløsvågen, tur til Rindal, og tur til Runde.

Tidligere styrer og årsmøter i NOF MR

Tidligere styrer og årsmøter i fylkesforeningen (* betyr bare styremedlem - styrestrukturen reorganisert kraftig i 2005)

Nettobservasjoner april 2002 - februar 2007

Etter at nettsidene for NOF MR gikk over på nye hender og plattform, har den gamle observasjonsmassen vært utilgjengelig. Nå har imidlertid den gamle nettredaktøren, Jan Roald Haugland, gjort disse tilgjengelig hos nettskredder. Dette inkluderer ikke alle bildene, der resten kanskje kommer etter.

MRX

tickKrysselistene er tatt bort.

End X

 

 

Fellesturer / sosialt samvær

thumb_dobbelkjellwebona06Et aktivt medlemsskap i Norsk Ornitologisk Forening er spennende, interessant, kunnskapsgivende og utfordrende. Det arrangeres frekvent fellesturer rundt om på de typiske rike fugleområdene i fylket. Vi deltar også på flere prosjekter og ekskursjoner i regi av offentlige naturforvaltningsmyndigheter. Under følger noen bilder av aktiviteter / feltturer hvor det sosiale er minst er like viktig som det faglige.

Kryssing / birdrace

thumb_kjs_kbs_og_dverglerka Har du hørt om kryssing? Kanskje ikke. Det er fuglefolk som holder orden/setter kryss på de fuglearter de har sett i et område. I Norge har Morten Kersbergen nylig rundet 400 observerte arter i landet, mens Egil Ween nylig har sett 300 arter i Norge i løpet av ett år. I Møre og Romsdal er det en observatør som har sett over 300 arter i fylket.

(Foto: Jørn Roger Gustad)

Ringmerking av fugl

Etter at den første ringen etter dagens system ble montert på en fuglefot i 1899, har ringmerking etablert seg som utbredt metode for naturvitenskapen. I Norge startet Hans Th. Lange Schaanning den første norske ringmerkingsaktiviteten i 1914.

thumb_103-0371_img Fuglene merkes enten som reirunger eller de innfanges. Fangstteknikkene er mange, alt fra håndfangst til finurlige feller. Vanligvis settes det på en ring i aluminium eller i stål som er tilpasset fuglens tarstykkelse (tars = "fuglens legg"), men av og til settes det også på fargeringer. Det benyttes vanligvis to ulike typer tenger, en for små og en for store ringer.

(Foto: Harald Børge Hansen)