søndag, september 24, 2017
   
Text Size

Fuglevern

Notatbok på nett: Ornitolog.no

Ornitolog.no er et nylig lansert nettsted der det er mulig å registrere egne observasjoner av fugler gjort i Norge. Til forskjell fra mange av de eksisterende nettstedene der det allerede idag er mulig å legge inn observasjoner (som f.eks www.nofmr.no og fugler.net) er ornitolog.no laget som en privat digital loggbok der brukernes data ikke eksponeres ut.

Statusoversikt - fugler i Norge

Norge er et langstrakt land og det er snart sett 480 fuglearter i landet, med A- og B-listestatus. Men hvor er artene egentlig sett? Og hvilken status har de? For en enkel analyse er det satt opp en systematisk oversikt over Norges fylker og litt til.

Når man finner en skadet fugl...

Finner du en skadet fugl kan du ta kontakt med en fuglekjenner i ditt nærmiljø, se f eks her .

Forsøk å se om fuglen er en som nylig er klekket, dvs om den har dunfjær i fjærdrakten mv. I slike tilfeller er det beste å la den være på stedet, da foreldrefuglene trolig er i nærheten. Dersom fuglen er på et trafikert sted, forsøk å flytte den litt, nærmere naturlig skjul. 

Om Fuglevakta og varsling av miljøkriminalitet

Fuglevakta i Møre og Romsdal er representert ved:
Alv O. Folkestad
Eiksund
6064 Haddal
Tlf privat: 70017050
Tlf mobil: 94316064
E-post: alv.o.folkestad@ulstein.kommune.no

Mer om Fuglevakta kommer senere. 

Bygging av fuglekasser

Fugler og fuglekasser

Foto (c) Roar Solheim

Kilde: http://www.fuglevennen.no/fuglekasser/
Vårens hovedaktivitet er registreringer livet i en fuglekasse. Enkle observasjoner av hvilken art som er i kassen, antall egg som blir lagt, legge- og klekkedato gjør at alle kan være med på dette spennende prosjektet.