søndag, september 24, 2017
   
Text Size

Fagartikler

Kartlegging av fugl i eit barskogsområde i Rindal

rapp1 2016 oumOUM har publisert en rapport av Ola Ragnar Gjøra som omhandler kartlegging av fugl i et barskogsområde i Rindal.

pdfOUM - Rapportserie - Rapport nr. 1 - 2016

Du kan se flere rapporter fra OUM på denne linken.

Endring av rødlistestatus for hubro på sviktende grunnlag?

Det arbeides med ny rødlistestatus for arter i Norge, som er varslet ferdigstilt i november 2015 (se Artsdatabanken). I denne sammenheng oppfordres det til å bidra med kunnskap. I Vår Fuglefauna ble det nylig publisert en artikkel om ny kunnskapsstatus for hubro, med forslag om negradering av rødlistestatus. Med tung faglig bakgrunn fra fylkene Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, har et knippe tatt til motmæle. Se: Endring av rødlistestatus for hubro på sviktende grunnlag?

LRSK publikasjoner nå på nett!

Som et ledd i å tilgjengeliggjøre LRSK MR for fuglefolket, har LRSK MR vedtatt å publisere rapporter og andre publikasjoner på NOF MR sine nettsider i tillegg til Rallus.

Dramatisk hekkesvikt for sjøfugl

I dagens Tidens Krav kan man lese om dramatisk hekkesvikt for sjøfugl som henter føden sin langt til havs utenfor Midt- og Nord-Norge. Les mer i Tidens Krav.

Opprop: Fakta om Bernhard Hanson ønskes

Bernhard Hanson levde i Kristiansund rundt århundreskfitet 1900 og var en ypperlig jeger, naturkjenner, taksidermist og konservator ved Nordmøre Museum (i Kristiansund). Han påviste bl a mengder med lirer fra Kristiansund til Smøla (grålire, havlire og storlire), mongolturteldue i Gjemnes, snøgås på Smøla og mulig harlekinand og skjestork ved Tustna. Han skrev en bok i 1921 - Jagt Vestpaa og Nordpaa, samt at han hadde flere småstykker i Norges Jeger- og Fiskerforbunds Tidsskrift.

Jeg vil sammenstille en ornitologisk biografi om ham til publisering i Rallus nr 2 - 2007, og ønsker å komme i kontakt med personer som kjenner fakta som ikke er nevnt ovenfor. Ta kontakt på melanocorypha @ yahoo.no.