søndag, september 24, 2017
   
Text Size

Medlemsbladet Rallus

Tillatelse til bruk av bilder i Rallus

Rallus-redaktøren ønsker å gjøre en forespørsel til alle fotografer som har bilder i bildegalleriet på nofmr.no.

Hvis redaktøren finner bilder han ønsker å bruke, ønsker han å gjøre dette uten å spørre først, for å spare unødvendig bruk av tidsressurser. Vi håper at alle fotografer/medlemmer kan la redaktøren få denne friheten, som både gjør Rallus mer spennende og at tiden kan utnyttes bedre til redaksjonell innsats framfor administrasjon av bilderettigheter. Bildene blir kun brukt i medlemsbladet og vil ikke bli videredistribuert uten avtale med fotograf.

Fotografer vil bli kreditert i bildetekst selvfølgelig, og økonomisk kompensasjon for bruk av bildet blir byttet ut med heder og ære ;-) Vi håper dette kan sees på som dugnad for NOF Møre og Romsdal.

De som evt. ikke ønsker at redaktøren skal ha denne muligheten, må reservere seg dette. Send i tilfelle en epost til redaktøren. stianmoldskred@epost.no eller legg igjen en kommentar om det på denne artikkelen.

Rallus 2-2011 i trykken!

Da meldes det fra Rallusredaksjonen at nr 2-2011 er gått i trykken og vil komme i en postkasse nær deg i løpet av 1-2 uker.

Men allerede jobbes det med Rallus 3-2011. Stoff trengs, og har du noen bilder, historier, artikler eller meninger, ta kontakt med redaksjonen på epost stianmoldskred@epost.no eller ta ellers kontakt med Stian Moldskred eller Kjell Mork Soot. 

Deadline for neste nummer er 1.DESEMBER 

Rallus 2-2011 i trykken!

Da meldes det fra Rallusredaksjonen at nr 2-2011 er gått i trykken og vil komme i en postkasse nær deg i løpet av 1-2 uker.

Men allerede jobbes det med Rallus 3-2011. Stoff trengs, og har du noen bilder, historier, artikler eller meninger, ta kontakt med redaksjonen på epost stianmoldskred@epost.no eller ta ellers kontakt med Stian Moldskred eller Kjell Mork Soot på anna vis. 

Deadline for neste nummer er 1.DESEMBER 

Rallus 2-2011 i trykken!

Da meldes det fra Rallusredaksjonen at nr 2-2011 er gått i trykken og vil komme i en postkasse nær deg i løpet av 1-2 uker.

Men allerede jobbes det med Rallus 3-2011. Stoff trengs, og har du noen bilder, historier, artikler eller meninger, ta kontakt med redaksjonen på epost stianmoldskred@epost.no eller ta ellers kontakt med Stian Moldskred eller Kjell Mork Soot. 

Deadline for neste nummer er 1.DESEMBER 

Rallus 2-2011: Rettelse

Redaksjonen etterlyser fortsatt mer stoff til Rallus 2-2011. Dessverre var det sneket seg inn en feil på forrige opprop. Korrekt epostadresse til redaktøren er stianmoldskred@epost.no

Deadline er 31.august. 

Har du artikler, ideer, bilder, kommentarer eller annet å bidra med, ta kontakt med redaksjonen på stianmoldskred@epost.no snarest. Dersom du tidligere har sendt bidrag på den gamle epostadressen må vi dessverre be om at du sender mail til den korrekte epostadressen. 

Vi beklager feilen

Rallus 2-2011 utsett

Deadline for «Rallus 2-2011 er 26. juni. Hittil har ikkje redaktøren motteke ei einaste linje til bladet. Vi ser allereie no at det er lite truleg at det kjem inn nærmare 40 sider i løpet av neste veke. Om så skjer, er et ingen problem , men vi trur det ikkje. Er det nokon som har klart stoff i løpet av veka, så ver så venleg å sende inn straks, eller gi melding om det snarast.

Det som ser ut til å skje no, er at det blir ny deadline for «Rallus» 2-2011, 31. august, viss manuskripta uteblir. Vi håper at det innan slutten av august haglar inn manus som du måtte ha liggande no, eller som du har i tankane. Bladet blir ikkje betre enn det stoffet som medlemmene produserer.

 

Altså: NY DEADLINE ER 31. AUGUST VISS DET IKKJE SKJER EIT UNDER.

 

Helsing redaksjonen.

Redaksjonen kan nåast på epost stianmoldskred@epost.no

NB: merk epostadresse var før oppgitt feil. Hvis du har sendt inn stoff etc vennligst send inn på nytt igjen!!

Opprop: STORLOM / SMÅLOM-PROSJEKT

Smalom_Prestvatet_TR_KBS

OUM /NOF Møre og Romsdal har fått tilsagn om tilskot frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal til Lomprosjektet i Møre og Romsdal for 2011. Prosjektet går ut på kartlegging av bestandssituasjonen og innfanging av begge artane for ringmerking, der det er mogeleg.

Rallus 1-2011 i posten!

Fra Hareid meldes det at Rallus 1-2011 er i posten etter en måned i trykken!

Redaksjonen er på hugget videre og etterlyser artikler, historier og bilder av vanlige og mindre vanlige arter. Rallus blir ikke bedre enn bidragene fra leserne! Har du noe å bidra med, eller innspill og ideer, ikke nøl med å kontakte redaktøren på epost stianm@epost.no

Deadline for Rallus 2-2011 er 26.juni, men stoff mottas mer enn gjerne så fort som mulig. 

Har du flytta, meld fra til kasserer på epost kbsunde@gmail.com 

Har du ikke betalt kontingenten, kan du gjøre dette så raskt som mulig til NOF avd MR på Postgiro 0532.19.86066.

Ønsker du å bli medlem, gjøres dette helst ved å betale inn kontingent og å sende epost til kasserer. 

Rallus 3-2010 i posten!

Den effektive Sunnmørsbaserte Rallusredaksjonen har klart å få ferdig enda ett medlemsblad innafor tidsplanen. Dette er nå postlagt og på vei til ei postkasse nær deg. 

Redaksjonen tar mer enn gjerne imot artikler, historier, bilder eller andre tenkelige innspill eller bidrag på epost stianm@epost.no

Hvis du mot formodning ikke mottar bladet i løpet av desember, eller ønsker å melde deg inn i foreninga, ta kontakt med kasserer på epost kbsunde@gmail.com

Rallus nr 3 - 2010: Søker bilder

For så har den nye og driftige Rallusredaksjonen kommet til sitt tredje Rallus for året. Bilder i høyoppløselig jpg- eller tif-format ønskes innen fredag 26. november til stianm@epost.no. Det er ønskelig både med ferske bilder fra høsten 2010, samt bilder for fremtidig bruk.

Side 1 av 2