søndag, september 24, 2017
   
Text Size

Nye rapporter fra OUM NOF Møre og Romsdal

02 2016 OUM RAPPORTSERIE 03 2016 OUM RAPPORTSERIE 04 2016 OUM RAPPORTSERIE

Nye publiserte OUM rapporter. Klikk på bildene over eller på linkene under for å laste ned PDF-filer av rapportene.

pdfOpptelling av sjøfugl i 7av sjøfuglreservata Møre og Romsdal 2015. Rapport nr 2 - 2016. 
pdfTeljing av overvintrande sjøfugl i reservat og fugle-/dyrelivsfredningsområde i MR 2016. Rapport nr 3 - 2016.
pdfKartlegging av hønsehauk i Halsa, Rindal og Surnadal i 2016. Rapport nr 4 - 2016.

Du kan også se tidligere publiserte rapporter på denne siden.

You have no rights to post comments

Artsobservasjoner.no

Nye artsobservasjoner har foreløpig ikke støtte for å vise observasjoner slik vi tidligere presenterte dem på nofmr.no

Her er linken til artsobservasjoner.no